ปีจอ

View : 15,576

ปีจอ


ชาย - หญิง ใดเกิดปีจอ ธาตุดิน ชันษาเป็นผีเสื้อผู้หญิง มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ต้นสำโรงและครอบครัว


ท่านผู้เกิดปีจอ ผู้เกิดปีนี้ ท่านว่า เป็นคนชอบอาสาเจ้านาย และชอบทำตัวให้เด่นในสังคมทั่วไปมักเป็นคนที่ผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูตรงข้ามมิตรสหายที่เสมอกันมักจะอิจฉาริษยาในความดีขอคนในชะตานี้สมณะชีพราหมณ์ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ท่านว่ามักมีเรื่องกังวลใจ เดือดร้อน มักยุ่งยากกับคนอื่นไปด้วย บุคคลในชะตานี้ มักมีโชคลาภวาสนาดี เพราะมีผู้ใหญ่รักใคร่


สภาพส่วนตัวทั่วไป คนเกิดในปีนี้ ท่านว่า เป็นชา มักอาภัพเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและหาคู่ครองที่ดีไม่ค่อยได้ หากเป็นหญิง ท่านว่า เป็นสตรีมากด้วยเสน่ห์มายาจะมักมากในกามารมณ์ รักสวยรักงาม ชอบแต่งกายฉูดฉาดแปลกกว่าใครๆเสมอๆหากมีการศึกษาพอสมควร ท่านว่า หญิงที่เกิดในปีนี้ จะเป็นคนเจ้าระเบียบ มีฝีมือในทางช่วยเสริมสวยหาคนเทียมได้ยาก เกณฑ์เดินทางไปต่างแดนมักมีบ่อยครั้ง เป็นชาย จะได้เป็นใหญ่มีเกียรติชื่อเสียงในวงสังคม


ปีจอธาตุดิน ท่านว่า พื้นนิสัยใจคอเยือกเย็น ไม่ค่อยจะโกรธเคืองใครง่ายๆเรียนอะไรมักมีความเพียร พยายาม ขยันขันแข็ง


ท่านผู้เกิดปีจอ สิริสิงอยู่ที่เข่าขวาของพรหม พุธเป็นปากท่านว่า เจรจาพาทีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือ รักษาวาจาสัตย์ ยึดมั่นหลักศีลธรรม พูดคำใดเป็นคำนั้น เป็นที่รักของคนทั่วไป มีคนเกรงใจ ในคำพูดมาก เป็นนักบวชจะได้เป็นสมภารเจ้าวัด เป็นนักประชาสัมพันธ์จะมีชื่อเสียง


ศุกร์เป็นใจ ท่านว่า มีจิตใจกล้าหาญชาญชัย มีความคิดรอบคอบ สุขุมชอบอาสาเจ้านาย ทำงานสิ่งใด ๆ ได้ดีเพราะมีจิตใจเป็นสมาธิ มีอารมณ์ลึกซึ้ง เก็บความรู้สึกทางเพศได้ดีมาก


จันทร์เป็นที่นั่ง ท่านว่า มักมีจิตใจกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากินเป็นชายมักมีเมียหลายคน เป็นหญิงมักอาภัพผัว หาเลี้ยงตัวลำบากมาก


พฤหัสบดีกับเสาร์เป็นมือ ท่านว่า มีเชิงฉลาดในการงาน ที่ใช้ฝีมือถนัดในการช่าง ศิลปวิทยาต่าง ๆ เล่าเรียนได้ดีมาก หากศึกษาทางแพทย์วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือทางช่างยนต์กลไก จะก้าวหน้าไปไกลมากเป็นชายมักเป็นนักปกครอง แพทย์ครูอาจารย์เป็นหญิง มักเป็นนักสังคมสงเคราะห์พยาบาล นักประชาสัมพันธ์


อาทิตย์กับอังคารเป็นเท้า ท่านว่า มักชอบเดินทาง มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอน จะลำบากกังวลเกี่ยวกับครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาสาเจ้านายหรือสละตนเพื่อส่วนรวมดีมาก 


ท่านผู้เกิดปีจอ ถ้าเกิดเวลากลางวัน มิสู้ดี จะลำบากในวัยเด็ก แต่วัยใหญ่ใกล้ชรา จะสุขกายสบายใจมาก หากเกิดเวลากลางวัน ท่านว่าจะมีเกียรติยศชื่อเสียงในหน้าที่การงาน ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว


ได้เมื่อปางพระยาโปริสารทชอบกินเนื้อมนุษย์ จนเขี้ยวงอกดุจยักษ์ ถูกเขาขับออกจากนคร ท่านผู้เกิดปีนี้เมื่อไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเมืองใด ก่อนขึ้นบ้านใหม่ควรเอาดอกบัวหลวง บูชาหิ้งพระก่อนจึงจะดี และจะมีสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวญาติพี่น้องของตนด้วย 


ทำนายตามลักษณะเดือนในปีจอ


ท่านผู้เกิดปีจอ เดือน ๕ - ๖ - ๗ ได้แก่ สุนัขพระยาเลี้ยง ธาตุดินสุก ท่านว่าผู้นั้นเมื่อน้อยมักตกยาก ลำบาก กายและทุกข์ใจ เมื่อใหญ่จะมียศ มีอำนาจวาสนา ทำราชการอาสาเจ้านายดี จะได้เป็นใหญ่มีคนยำเกรง ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขาย พอปานกลาง


ท่านผู้เกิดปีจอ เดือน ๘ - ๙ - ๑๐ ได้แก่ สุนัขคนเลี้ยงไว้ใช้ ธาตุดินดำท่านว่าเมื่อน้อยจะพลัดพรากจากพ่อแม่ อาภัพที่อยู่ หรือมักจะเป็นคนจนยากไร้ แต่เมื่อเติบใหญ่วัยสูงจะมียศถาบรรดาศักดิ์ จะมีเกียรติยศปรากฏไปทั่วต่างแดนคิดทำการงานใด ๆ สำเร็จทุกอย่างทุกประการ 


ท่านผู้เกิดปีจอ เดือน ๑๑ - ๑๒ - ๑(อ้าย) ได้แก่ สุนัขจิ้งจอก ธาตุดินดี ท่านว่ามักเป็นคนใจกล้าหาญ เป็นชายมักจะเป็นคนกลาหาญชาญชัย ใจทหาร แต่อาภัพ เป็นหญิงจะก้าวหน้า ทำอะไรเจริญรุ่งเรือง ทุกประการทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขาย จะร่ำรวยมีทรัพย์มาก


ท่านผู้เกิดปีจอ เดือน ๒(ยี่) - ๓ - ๔ ได้แก่ สุนัขกลางตลาด ธาตุดินจอมปลวก ท่านว่าจะเป็นคนมีสติปัญญาเป็นที่พึ่งของคนทั่วไป ทำราชการงานหลวงจะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีข้าทาสบริวารมาก ทำเรือกสวนไร่นาหรือทำการค้าขาย จะได้ผลดำมีกำไร มีทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามาก 


ทำนายตามลักษณะวันในปีจอ


วันอาทิตย์ สุนัขไล่เนื้ออายุมาก มักลำบากเหนื่อยกายใจ มิสู้ดี

วันจันทร์ สุนัขเศรษฐีเลี้ยง จะสมบูรณ์ด้วยเงินทอง ดีนัก

วันอังคาร สุนัขขี้เรื้อน มักมีโรคภัยเบียดเบียน มิสู้ดี

วันพุธ สุนัขขาว (ดำ) มักใจนักเลงมีบริวารมาก ปานกลาง

วันพฤหัสบดี สุนัขพระยาเลี้ยง มักสุขสบายใจ ดีนัก

วันศุกร์ สุนับพรานไล่เนื้อ มักซัดเซพเนจรอยู่ไม่เป็นที่มิสู้ดี

วันเสาร์ สุนัขผอมโซ มักมากในกามคุณ มิสู้ดีสัญลักษณ์ สุนัข

ชาติภูมิ ผีเสื้อผู้หญิง

ธาตุ ดิน

มิ่งขวัญโชคลาภ ต้นสำโรงและครอบครัว


คนเกิดปีจอนั้นซื่อสัตย์ จริงใจและจงรักภักดี คนเกิดปีนี้มักเป็นคนจริงจัง ขี้บ่น ขี้วิตก แต่ก็เป็นคนมีศักดิ์ศรี และพร้อมจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเสมอ ถ้าเข้าผิดทาง คุณจะพบว่าคนเกิดปีจอเป็นคนช่างเลือก และระมัดระวังตัว แต่โดยรวมก็เป็นเพื่อนที่น่ารักพอตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่ตกใจกลัวขึ้นมา คนเกิดปีจอก็สามารถผันตัวเป็นคนน่ารังเกียจ และโวยวายไม่หยุดได้เหมือนกัน 

 

คนเกิดปีนี้รักษาความลับได้ เคารพประเพณี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสีสันอันจัดจ้านของงานปาร์ตี้ แต่คนเกิดปีนี้ก็เป็นคนฉลาด ช่างเอาใจใส่ และเป็นผู้ฟังที่ดี เมื่ออยู่ในความสัมพันธ์


สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด 

เดือน ๕ , ๖ , ๗ สุนัขพระยาเลี้ยง ธาตุดินสุก

เดือน ๘ , ๙ , ๑๐ สุนัขคนเลี้ยงธาตุดินดำ

เดือน ๑๑ , ๑๒ , ๑ สุนัขจิ้งจอก ธาตุดินดำ

เดือน ๒ , ๓ , ๔ สุนัขกลางตลาด ธาตุดินจอมปลวก


สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด


วันอาทิตย์ สุนัขไล่เนื้อ

วันจันทร์ สุนัขเศรษฐีเลี้ยง

วันอังคาร สุนัขขี้เรื้อนี

วันพุธ สุนัขขาว

วันพฤหัสบดี สุนัขพระยาเลี้ยง

วันศุกร์ สุนับพรานไล่เนื้อ

วันเสาร์ สุนัขผอมโซ


คู่ราศี


คู่ที่เหมาะสม : ปีมะเมีย ปีขาล ปีกุน

คู่ที่พอใช้ : ปีเถาะ ปีชวด ปีวอก

คู่ที่พอเข้ากันได้ :  

คู่ไม่ถูกโฉลก : ปีฉลู ปีมะโรง ปีมะแม ปีระกา ปีจอ

 

ลักษณะวันและเดือนต่างๆ ในปีจอ


ท่านผู้เกิดวันอาทิตย์ วันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ได้แก่ ผีเสื้อผู้หญิงขี่สุนัข ท่านว่าผู้นั้นมักมีใจคอโหดร้ายชั่วช้าสามานย์ เอาแต่ใจตนเอง มักตกระกำลำบากด้วยคู่ครอง ทำราชการมิสู้ก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขายพอประมาณ ไม่ถึงกับยากจนค่นแค้น


ท่านผู้เกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ได้แก่ พระยานั่งแท่นมีคนนั่งพัด ท่านว่าผู้นั้นจะมีอำนาจวาสนา ทำราชการงานหลวง จะได้เป็นหัวหน้าคนทั่วไป ทำเรือกสวนไร่นาดี จะมีผลรายได้ เลี้ยงตัวสบายมาก ทำการค้าธุรกิจ จะเจริญรุ่งเรือง มีกำไรทรัพย์นับอนันต์ มีข้าทาสใช้สอยสุขสบาย 


ท่านผู้เกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑(อ้าย) ได้แก่ เทวดานั่งบัลลังก์ ท่านว่าผู้นั้นใจบุญใจกุศลดี จะมีความสุขสบาย ไม่เดือดร้อนทำราชการดีก้าวหน้ารวดเร็ว ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขายจะได้กำไรมีทรัพย์มาก 


ท่านผู้เกิดวันพุธ หรือเดือน ๘ เดือน ๒(ยี่) ได้แก่ พระยาขี่ช้าง ท่านว่าผู้นั้นมักเหนื่อยกาย แต่สบายใจ มีผู้ใหญ่รักใครอุปถัมภ์ค้ำชู จะมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงส่ง มีเกียรติยศปรากฏไปทั่วต่างเมือง มักได้เดินทางไกลไปต่างแดน ย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าไม่สู้ดี 


ท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดี หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ได้แก่ พระยาขี่ม้า ท่านว่าผู้นั้นชอบเดินทางแสวงหาโชคเป็นนักบวชจะมีชื่อเสียง มีศีลธรรมน่าเคารพนับถือ ทำราชการจะมียศ แต่มักโยกย้ายบ่อยครั้งทำการค้าขายเดินทางไกลดีจะมีโชคลาภ ทำเรือกสวนไร่นามิสู้ดี 


ท่านผู้เกิดวันศุกร์ หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ได้แก่ เทวดาขี่นาคราช ท่านว่าผู้นั้น มักมีใจร้อน โกรธง่าย หายเร็ว เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ ทำราชการมิสู้ดี ทำการค้าธุรกิจติดต่อดีจะมีกำไรซื้อง่ายขายคล่อง ทำเรือกสวนไร่นาไม่สู้ดี มีผลผลิตได้มากพอปานกลาง

 

ที่มา : myhora
โพสเมื่อ : 25 กรกฏาคม 2554
Tag : พยากรณ์ปีเกิด 12 นักษัตร 
แบ่งปัน Bookmark and Share


  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 167   Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout. Competition is a painful thing, but it produces great results. by Jerry Flint.
โดย  :     https://www.liveinternet.ru/users/kragelund_broch/blog#post440857959
โพสเมื่อ  :     22 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 166   Thank you ever so for you blog article.Really looking forward to read more. Will read on
โดย  :     http://thedragonandmeeple.com/members/courtstew2/activity/64589/
โพสเมื่อ  :     21 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 165   This page definitely has all the info I needed about this subject and didn at know who to ask.
โดย  :     https://www.teawithdidi.org/members/menhoney9/activity/201632/
โพสเมื่อ  :     21 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 164   Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=rmLPOPxKDos
โพสเมื่อ  :     21 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 163   Perfectly composed subject material, Really enjoyed examining.
โดย  :     https://bitebass1.phpground.net/2018/09/18/essential-points-about-logo-design/
โพสเมื่อ  :     21 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 162   Very neat article post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=XfcYWzpoOoA
โพสเมื่อ  :     20 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 161   I wanted to thank you for this great write-up, I definitely loved every small bit of it. I have bookmarked your internet site to look at the newest stuff you post.
โดย  :     https://youtu.be/wcbcBUcTG1I
โพสเมื่อ  :     20 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 160   Some really quality blog posts on this site, saved to fav.
โดย  :     http://affiliate-marketing23.my-free.website/
โพสเมื่อ  :     20 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 159   Very careful design and outstanding articles, same miniature moreover we need.
โดย  :     https://victorspredict.com/
โพสเมื่อ  :     20 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 158   I think this is a real great blog. Will read on
โดย  :     https://wpc-deske.com
โพสเมื่อ  :     19 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 157   Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It as always useful to read articles from other authors and practice something from their websites.
โดย  :     http://everettcreditunion.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=harrykiddle.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 156   Outstanding post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I ad be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you!
โดย  :     http://certifiedmail.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=elmerbroughton.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 155   I really liked your post.Really thank you! Great.
โดย  :     http://www.lawgistics.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=walidpuckett.blogspot.com&sg
โพสเมื่อ  :     18 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 154   This definitely answered my problem, thank you! jordans cheap
โดย  :     http://daveola.com/redir.cgi?yusefbeasley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 153   Thanks a lot for the blog. Keep writing.
โดย  :     http://isenselogic.com/marijuana_seo/
โพสเมื่อ  :     18 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 152   I truly appreciate this article.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     https://www.facebook.com/mabel.marcinko.9/posts/270974153755833
โพสเมื่อ  :     15 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 151   Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.
โดย  :     https://gosexy.mobi/android/porn/app
โพสเมื่อ  :     15 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 150   Right now it sounds like Expression Engine is the top blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?
โดย  :     https://1drv.ms/t/s!AlXmvXWGFuIdhaAKcltv4B0wGF2ChQ
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 149   Lovely just what I was searching for. Thanks to the author for taking his time on this one.
โดย  :     https://www.studiotrappin.com/2018/06/studiotrappin-buy-trap-beats-from.html
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 148   Really enjoyed this article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://kupiauto.zr.ru//bitrix/rk.php?goto=http://johnniegrey.blogspot.com/
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 147   This very blog is without a doubt interesting additionally amusing. I have discovered a lot of interesting advices out of it. I ad love to return every once in a while. Cheers!
โดย  :     http://modcitymanifesto.com/?page_id=37
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 146   Im thankful for the blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.
โดย  :     http://sukhoverkhov.ru/wp-content/plugins/wp-js-external-link-info/redirect.php?url=http://mahdibell
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 145   This awesome blog is without a doubt entertaining as well as diverting. I have picked a lot of useful things out of this blog. I ad love to go back every once in a while. Thanks a lot!
โดย  :     http://starje.ru/link/?site=akramdejesus.blogspot.com&do=show
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 144   Right from this article begin to read this blog. Plus a subscriber:D
โดย  :     http://seksotur.ru/user/SizPraree992/
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 143   It as wonderful that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our dialogue made at this time.
โดย  :     http://www.vitbibi.com/comment/html/?1885.html
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 142   Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://aura66.ru/subscribe_url.php/?url=https://noahfinnis.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 141   This is one awesome article post.Thanks Again.
โดย  :     http://jarfallasim.txl.se/guestbook.aspx
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 140   It as amazing for me to have a web page, which is good in support of my knowledge. thanks admin
โดย  :     http://animesay.ru/users/loomimani944
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 139   There as certainly a great deal to learn about this subject. I really like all the points you have made.
โดย  :     http://banki63.ru/forum/index.php?showuser=460535
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 138   I went over this internet site and I believe you have a lot of great information, saved to favorites (:.
โดย  :     http://deviceventures.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=grovererickson.blogspot.com&sgroup=1
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 137   It as not that I want to replicate your web page, but I really like the pattern. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?
โดย  :     http://www.global-haircare.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sachabrennan.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 136   Too many times I passed over this blog, and that was a mistake. I am happy I will be back!
โดย  :     http://www.tangshuai.com/member.asp?action=view&memName=ManuelMcFarland17766
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 135   Thanks for sharing, this is a fantastic article post. Much obliged.
โดย  :     http://www.antennas3.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edgilmour.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 134   Thank you ever so for you article post.Much thanks again.
โดย  :     http://sc.afcd.gov.hk/gb/ethantivey.blogspot.com/gb/specimen_collect/reference_chi.htm
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 133   This site was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Appreciate it!
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=5mFhVt6f-DA
โพสเมื่อ  :     13 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 132   Major thankies for the blog article.Thanks Again. Great.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=EK8aPsORfNQ
โพสเมื่อ  :     12 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 131   I'ะฐย†ve read a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to make this kind of magnificent informative web site.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=zacmVI9eC3U
โพสเมื่อ  :     12 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 130   Im grateful for the article.Thanks Again. Cool.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=TmF44Z90SEM
โพสเมื่อ  :     12 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 129   You ave made some decent points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.
โดย  :     http://expresschallenges.com/2018/09/11/buruan-daftar-dan-menangkan-hadiah-di-gatottogel-togel-onlin
โพสเมื่อ  :     12 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 128   Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=4SamoCOYYgY
โพสเมื่อ  :     12 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 127   Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol
โดย  :     https://www.wanitacergas.com/produk-besarkan-payudara
โพสเมื่อ  :     12 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 126   Well I definitely liked studying it. This information offered by you is very practical for correct planning.
โดย  :     https://leonardomcgowan.livejournal.com/402.html
โพสเมื่อ  :     12 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 125   Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     https://canvasquartz31.blogcountry.net/2018/09/09/click-to-pick-from-hottest-new-york-escort-girls/
โพสเมื่อ  :     11 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 124   Incredible! This blog looks just like my old one! It as on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!
โดย  :     http://www.91zazhi.com/space-uid-319069.html
โพสเมื่อ  :     11 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 123   This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information Appreciate your sharing this one. A must read article!
โดย  :     http://metallom.ru/board/tools.php?event=profile&pname=Greelpice354
โพสเมื่อ  :     10 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 122   Very interesting points you have remarked, thank you for posting.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=5mFhVt6f-DA
โพสเมื่อ  :     10 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 121   Thank you for sharing this fine piece. Very inspiring! (as always, btw)
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=kIDH4bNpzts
โพสเมื่อ  :     10 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 120   Really appreciate you sharing this blog. Really Great.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=EK8aPsORfNQ
โพสเมื่อ  :     10 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 119   you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. All the time follow your heart.
โดย  :     http://epsco.co/community/members/pencent06/activity/87507/
โพสเมื่อ  :     7 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 118   If you are going for most excellent contents like
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=TmF44Z90SEM
โพสเมื่อ  :     6 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 117   This website was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Appreciate it!
โดย  :     https://pieshare3.wordpress.com/2018/09/05/the-most-typical-causes-for-low-blood-pressure/
โพสเมื่อ  :     6 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 116   I think this is a real great post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://www.etihadst.com.sa/web/members/beastlegal6/activity/162312/
โพสเมื่อ  :     6 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 115   Poker Bonuses I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank God I found it on Bing. You have made my day! Thanks again.
โดย  :     http://www.ownedbusinesssolutions.net/blog/view/167204/the-best-bamboo-plates-to-select
โพสเมื่อ  :     6 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 114   Youth rock band Ranetki says thank you for such a wonderful blog..!
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=5mFhVt6f-DA
โพสเมื่อ  :     6 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 113   Some really interesting details you have written.Helped me a lot, just what I was searching for .
โดย  :     https://www.amlotus.edu/members/carslistisu/
โพสเมื่อ  :     5 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 112   You have observed very interesting details! ps decent site.
โดย  :     http://rfclub.net/Redirect.aspx?url=http://www.houzz.com/pro/dean-lerner/__public
โพสเมื่อ  :     5 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 111   The Birch of the Shadow I feel there may possibly become a couple of duplicates, but an exceedingly handy list! I have tweeted this. Several thanks for sharing!
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=EK8aPsORfNQ
โพสเมื่อ  :     5 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 110   Yay google is my world beater helped me to find this great internet site !.
โดย  :     https://brandedkitchen.com/product/jackson-dishwasher-parts-kit-4810-200-03-18-2/
โพสเมื่อ  :     5 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 109   Some genuinely quality posts on this site, bookmarked.
โดย  :     http://isg-advisory.com/go.php?url=http://clarkcarpenter.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     4 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 108   Really appreciate you sharing this article.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://newgreenpromo.org/2018/08/31/membuat-permainan-judi-bola-kita-mendapat-kemenangan-3/
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 107   Religious outlet gucci footwear. It as safe to say that they saw some one
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=TmF44Z90SEM
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 106   Past Exhibition CARTApartment CART Apartment CART Blog
โดย  :     http://www.seoinvancouver.com/
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 105   This page definitely has all of the information and facts I wanted about this subject and didn at know who to ask.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=QSywFy8K3VI
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 104   Thank you ever so for you article. Will read on
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=4SamoCOYYgY
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 103   I value the article.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://dfpfoundationproducts.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=archiecawthorn.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 102   Innovative watch Book Shows Strategy To Rule The watch Market
โดย  :     http://konradbeer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=teaganriley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 101   Only wanna remark that you have a very decent internet site , I the layout it actually stands out.
โดย  :     http://www.lexingtonnc.net/redirect.aspx?url=http://krishvu.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 100   This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thanks!
โดย  :     http://game-android.ru/forum/away.php?s=http://calebhodgson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 99   It as very effortless to find out any topic on web as compared
โดย  :     http://calendar.scena.org/brand/brand.asp?lan=2&id=77609&lnk=http://keatonfriedman.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 98   I truly appreciate this post. I'ะฐย†ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again
โดย  :     https://www.is74.ru/my/redirect.php?link=http://aaryanleach.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 97   Very good post. I certainly appreciate this site. Continue the good work!
โดย  :     http://www.facultyretirement.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fynleykinney.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 96   I value the blog article.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://www.pcdownloadapk.com/free-download-new-pokemon-mobile-game-apk-for-pc-windows-full.html
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 95   Im grateful for the blog article.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://www.windowspcapk.com/free-download-skull-mp3-music-downloader-pro-apk-for-pc-windows-full.htm
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 94   This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info Thanks for sharing this one. A must read article!
โดย  :     http://www.freepcapk.com/free-download-Watchcartoononline-apk-for-pc.html
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 93   I really liked your article post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.pcapkapps.com/apps-download/app-download-for-pc
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 92   [url=http://doxycycline-cheapbuy.site/]doxycycline-cheapbuy.site.ankor[/url] <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>
โดย  :     apmohafeyawek
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 91   [url=http://doxycycline-cheapbuy.site/]doxycycline-cheapbuy.site.ankor[/url] <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>
โดย  :     gebeluzuxala
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 90   It as a funny thing about life ?henever you
โดย  :     http://iptv.nht.ru/index.php?subaction=userinfo&user=HotEtedyret642
โพสเมื่อ  :     1 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 89   Really informative post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://zhenshchini.ru/user/Weastectopess908/
โพสเมื่อ  :     1 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 88   Thanks so much for the article post.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://prugna.net/forum/profile.php?id=1253339
โพสเมื่อ  :     1 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 87   one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding.
โดย  :     http://bgtopsport.com/user/arerapexign799/
โพสเมื่อ  :     1 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 86   magnificent issues altogether, you just received a new reader. What might you suggest about your post that you just made some days ago? Any sure?
โดย  :     http://invest-en.com/user/Shummafub835/
โพสเมื่อ  :     1 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 85   Well I really liked reading it. This article offered by you is very constructive for proper planning.
โดย  :     http://bbs23.hcwang.cn/home.php?mod=space&uid=4147155&do=profile&from=space
โพสเมื่อ  :     1 กันยายน 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 84   Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the site is also really good.
โดย  :     https://soillessfarmer.shutterfly.com/
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 83   Its hard to find good help I am regularly saying that its difficult to procure quality help, but here is
โดย  :     http://facefriend.esy.es//index.php?a=profile&u=noreenwainw
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 82   I value the blog article.Really thank you! Great.
โดย  :     http://newcityjingles.com/2018/08/30/the-way-to-start-using-the-amazon-fba-platform/
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 81   Im grateful for the blog post.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://knbk.alicepettey.com/index.php/User:Rosie67402276959
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 80   Wow! Thank you! I permanently needed to write on my blog something like that. Can I implement a part of your post to my blog?
โดย  :     http://www.thebostonhotelcompany.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tomosbrowne.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 79   What as up everyone, it as my first visit at this web page, and piece of writing is actually fruitful designed for me, keep up posting such posts.
โดย  :     http://sexynews24.com/exlink.php?url=http://loganbarff.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 78   Wow, wonderful blog structure! How long have you been running a blog for? you make running a blog look easy. The entire glance of your website is magnificent, let alone the content!
โดย  :     http://salvador-hotel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=iestynmercer.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 77   There as certainly a great deal to find out about this topic. I love all the points you ave made.
โดย  :     http://alfateam.ru/bitrix/rk.php?goto=http://bradleighstafford.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     30 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 76   Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://kraeuterhuegel.at/gast.php?pos=0&amp
โพสเมื่อ  :     30 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 75   state. That is the very first time I frequented your website page and so
โดย  :     http://www.empress-travel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cinarmoreno.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     30 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 74   What a funny blog! I actually loved watching this humorous video with my relatives as well as with my colleagues.
โดย  :     https://seovancouver.info/
โพสเมื่อ  :     30 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 73   Really informative post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     https://youtu.be/j2ReSCeyaJY
โพสเมื่อ  :     30 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 72   We appreciate, result in I ran across what exactly I had been seeking. You could have wrapped up my own Some evening extended quest! Our god Bless you man. Use a fantastic time. Ok bye
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=VVHf5T6wY1k
โพสเมื่อ  :     30 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 71   Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.
โดย  :     http://www.drizzler.co.uk/blog/view/193326/if-you-take-fildena-100mg-after-eating-a-high-fat-meal-it
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 70   Well I really enjoyed reading it. This article provided by you is very effective for correct planning.
โดย  :     https://friendsteens.com/blog/view/114124/precisely-why-security-cameras-are-necessary
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 69   pretty useful stuff, overall I consider this is worthy of a bookmark, thanks
โดย  :     http://b.augustamax.com/story.php?title=fildena-purple-4#discuss
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 68   You made some good points there. I did a search on the issue and found most guys will approve with your site.
โดย  :     http://zeynabdance.ru/user/imangeaferlar193/
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 67   Is it just me or does it look like like some
โดย  :     http://france-ski.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bentleysutherland.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 66   This certainly answered my dilemma, thank you!
โดย  :     http://aotrungnien.com/redirect?url=http://garrettmair.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 65   This blog is extremely good. How was it made ?
โดย  :     http://rebirthgaming.org/wiki/User:NapoleonCooks5
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 64   I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank God I found it on Google. You ave made my day! Thanks again.
โดย  :     http://finallyauto.world/story.php?id=35042
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 63   Keep up the great work , I read few content on this site and I believe that your site is very interesting and contains sets of fantastic information.
โดย  :     http://jerim.ru/user/profile/64799
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 62   Touche. Sound arguments. Keep up the good work.
โดย  :     http://www.sexxx-chat.ru/go.php?url=http://corrietalbot.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 61   I truly appreciate this blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://combookmarkexpert.tk/News/vetpreneur-tribe-2/
โพสเมื่อ  :     29 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 60   Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
โดย  :     http://www.cambridgecomputer.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=corrietalbot.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     28 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 59   This excellent website really has all of the information I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.
โดย  :     http://www.hotel.pieniny.com/pl/entity/add/memory?anons=353&refurl=http://umairregan.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     28 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 58   Well I really liked studying it. This subject provided by you is very practical for accurate planning.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=4SamoCOYYgY
โพสเมื่อ  :     28 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 57   This video post is in fact enormous, the echo feature and the picture feature of this video post is really awesome.
โดย  :     https://youtu.be/DYwN0GNneBk
โพสเมื่อ  :     28 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 56   outstanding write-up A a greater level really wonderful along with utilitarian information employing this site, likewise My own partner and we think your style is composed with fantastic works.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=yGXAsh7_2wA
โพสเมื่อ  :     28 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 55   Magnificent website. Lots of helpful info here. I'ะฐย†m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks on your sweat!
โดย  :     http://exceptionalskincare.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jontysimpson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     28 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 54   It as going to be ending of mine day, however before ending I am reading this impressive post to improve my experience.
โดย  :     http://kingofpalmbeach.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=finnianrush.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     28 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 53   Very nice write-up. I absolutely appreciate this website. Keep writing!
โดย  :     http://invest-en.com/user/Shummafub745/
โพสเมื่อ  :     28 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 52   What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Good job.
โดย  :     http://mazraehkatool.ir/user/Beausyacquise583/
โพสเมื่อ  :     28 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 51   Muchos Gracias for your post. Fantastic.
โดย  :     https://www.prospernoah.com
โพสเมื่อ  :     27 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 50   [url=http://minegenics.com/index.php/forum/in-neque-arcu-vulputate-vitae/309582-fast-order-femara-really-spain#309582]home[/url] https://phgamer.tk/showthread.php?tid=17853&pid=46247#pid46247 http://cientistaperformance.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=203983 http://dobroteslovenskihkmetij.si/index.php/component/k2/itemlist/user/11274 [url=http://abysand.ro/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=90582]read all details[/url] http://www.homedesignhq.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=284729 http://www.avalastar.rs/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=40776 [url=http://www.supersteakandlemonade.com/index.php/forum/ideal-forum/522-emsam-50mg-online-legally-further]Web[/url] [url=http://pojarnik26.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=65996]view site[/url] http://www.dodoni.com.gr/index.php/el/component/k2/itemlist/user/21912 http://pojarnik26.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=65782 http://www.homedesignhq.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=284454 [url=http://dalarosa.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=141875]cod Slot machine games[/url] http://www.eduquesthub.com/forums/topic/buy-imitrex-oakland-taken/ http://blp.ma/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=488639 http://www.jorginza.com/index.php/forum/suggestion-box/54506-buy-betnovate-from-cvs-betnovate-purchase-online-europe-sermon [url=http://www.nidiinfanziaolbia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=235569]priority ship overseas Casino mcalester oklahoma casino[/url] http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=304694 http://www.packersplanet.com/forum/viewtopic.php?p=765528#765528 [url=http://topradio.info/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=77917]no prior script Danazol Encontraria Italia in canada[/url] [url=http://www.mariospanu.it/forum/ideal-forum/544-order-ranexa-store-ranexa-2mg-new-york.html]click the link below[/url] http://www.zmhydraulik.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41264 [url=http://pro-vadim.myjino.ru/index.php?topic=11852.new#new]Read more details[/url] http://ybkmm.org.my/index.php/kunena/5-general-discussion/1348-atorvastatin-online-com-use-purchase-now-cheap-atorvastatin-shop-california#1352 [url=http://cientistaperformance.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=203467]low cost drug rizatriptan[/url] [url=http://shangyarpg01.imotor.com/viewthread.php?tid=79018&extra=]Official site[/url] http://www.chaletmlyn.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38577 [url=http://forums.yoihadathailand.com/index.php?topic=77157.new#new]Home[/url] https://forum.casual-gaming.ch/showthread.php?tid=30958 [url=http://blp.ma/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=487443]Want to buy colospa order now[/url] [url=http://universamba.tempsite.ws/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=177834]overnight delivery Casino green bay theatre by mail[/url] [url=http://kigru.info/forum/viewtopic.php?f=24&t=7977]click the link[/url] http://www.associacaoponte.pt/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=171379 [url=http://flashbalicomputer.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=451948]Believe to be american express[/url] http://www.8class.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=350175&extra= http://honda-civic.org [url=http://honda-civic.org].[/url]
โดย  :     Matthehox
โพสเมื่อ  :     27 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 49   Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I all be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
โดย  :     http://maps.google.gr/url?q=http://luccorbett.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 48   Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. After all I all be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
โดย  :     http://www.e-paperinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=damienhopkins.blogspot.com&popup=1
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 47   The Silent Shard This can probably be very beneficial for many of your jobs I want to will not only with my web site but
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=HYxt6awNqtk
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 46   You may have some real insight. Why not hold some kind of contest for your readers?
โดย  :     http://my-garage-plans.businesscatalyst.com/Redirect.aspx?destination=https://farazmonaghan.blogspot
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 45   Your style is so unique in comparison to other folks I ave read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I all just bookmark this page.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=QSywFy8K3VI
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 44   You made some really good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this site.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=4SamoCOYYgY
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 43   Thanks for sharing this great write-up. Very interesting ideas! (as always, btw)
โดย  :     http://ruhzvu.com/users/Foommejesia960
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 42   Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the website is very good.
โดย  :     http://d-click.concriad.com.br/u/21866/25/16087/39_0/99093/?url=http://denizhorne.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 41   You created a variety of nice factors there. I did a lookup within the theme and located almost all people will agree with your web site.
โดย  :     http://knowhome.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lukamurray.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 40   http://taynamphu.vn/component/k2/author/1723.html https://sentimientosensilencio.es/index.php?topic=30523.new#new http://www.palacjuchowo.bornesulinowo.pl/www/forum/viewtopic.php?f=5&t=150409 http://cristiancg.com/index.php?topic=8265.new#new https://movimentodelleliberta.com/forum/index.php?topic=528166.new#new http://opgsk.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=208295 http://173.249.53.85/forum/viewthread.php?tid=24521#pid25022 http://ihraj.com/showthread.php?p=4274#post4274 http://reseller.ediskdrive.com/index.php?topic=114935.new#new http://offensive.ndo.pl/viewtopic.php?f=9&t=8995 http://lebail.biz/index.php?topic=115448.new#new http://kvpufdrsj.com/forum.php?mod=viewthread&tid=74917&extra= http://www.msrelkhleg.com/index.php?topic=6234.new#new http://forum.xpmedia.ru/viewtopic.php?f=2&t=1391880 https://www.hacktest.altervista.org/smf/index.php?topic=227293.new#new http://creatio-ex-nihilo.us/forum/viewtopic.php?f=52&t=149752 http://discuss.blogvertex.com/showthread.php?tid=300638 http://www.csif.org.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=132914&extra=
โดย  :     Mjcd1986
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 39   Very informative article post. Really Cool.
โดย  :     http://www.91zazhi.com/space-uid-263039.html
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 38   The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright
โดย  :     http://zoo-chambers.net/2018/08/19/keuntungan-yang-didapatkan-dari-situs-poker-online-4/
โพสเมื่อ  :     23 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 37   Thanks again for the blog.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://semija.ru/user/wastewrench3/
โพสเมื่อ  :     23 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 36   wow, awesome blog.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     https://www.christie.com/properties/hotels/a2jd0000002hit3mai/
โพสเมื่อ  :     23 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 35   very nice post, i actually love this web site, carry on it
โดย  :     http://whitexvibes.com
โพสเมื่อ  :     23 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 34   I think this is a real great blog post. Fantastic.
โดย  :     http://5stepstomarketingonline.com/JaxZee/?pg=video-series&t=FB5things
โพสเมื่อ  :     23 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 33   Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I all be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
โดย  :     http://jelly-life.com/2018/08/19/sydney-togel-prediction-for-lottery-enthusiasts/
โพสเมื่อ  :     23 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 32   Outstanding post, I conceive website owners should larn a lot from this website its rattling user genial.
โดย  :     http://www.sla6.com/moon/profile.php?lookup=215107
โพสเมื่อ  :     23 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 31   Very good article post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://travianas.lt/user/vasmimica111/
โพสเมื่อ  :     23 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 30   Wow! Thank you! I continually wanted to write on my website something like that. Can I take a fragment of your post to my site?
โดย  :     http://www.2-hand.info/url.php?url=http://katerinamcphee.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 29   kind of pattern is usually seen in Outlet Gucci series. A good example is the best.
โดย  :     http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=https://kaimohamed.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 28   You completed a number of first rate points near. I appeared by the internet for the problem and found the majority folks will go along with along with your website.
โดย  :     http://www.e-toomodels.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bradengalloway.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 27   Truly instructive weblog.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://car-rental-deals.com.au/__media__/js/netsoltrademark.php?d=siancase.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 26   Thanks for taking the time to publish this
โดย  :     http://tech-hub.host/story/27104
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 25   It is a beautiful shot with very good light
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 24   Im thankful for the blog post.Thanks Again. Will read on
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 23   Really appreciate you sharing this blog post.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     https://shipenergy5blogs.webnode.com/l/everything-you-need-to-know-about-marketing-on-facebook/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 22   Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is also really good.
โดย  :     http://www.pattysweet.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=alfiejayduran.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 21   Im thankful for the blog.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://www.extendedlifecomputers.cc/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 20   Thanks a lot for the article.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://aidb.ru/?aion=highway&a=http://dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 19   Thanks so much and I am taking a look forward to touch you.
โดย  :     http://coachingparents.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amarcooley.blogspot.com/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 18   Keep up the great writing. Visit my blog ?????? (Twyla)
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 17   Really glad I found this great information, thanks
โดย  :     http://davidpawson.org/resources/resource/416?return_url=http://oluwatobilobaportillo.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 16   Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://lectureforeveryone.be/?attachment_id=6337
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 15   Very good blog post.Really thank you! Cool.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01M7YHHGD
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 14   This site is the greatest. You have a new fan! I can at wait for the next update, bookmarked!
โดย  :     https://apollosoyuz.net/member.php?u=2049202
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 13   I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good
โดย  :     http://www.thecenterbdg.com/members/swainswain8/activity/104290/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 12   placing the other person as webpage link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor of
โดย  :     http://www.popscreen.com/v/9zhDb/VA-Loan-Texas#mainContent
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 11   I really liked your blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     https://sites.google.com/view/landscape-contractor/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 10   I think this is a real great article. Want more.
โดย  :     http://lifestyle.dailydispatcher.com/news/nyc-window-installation-and-glass-fabrication-company-now-
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 9   This very blog is definitely interesting and also factual. I have discovered many helpful tips out of it. I ad love to go back again and again. Thanks a bunch!
โดย  :     http://nano-calculators.com/2018/08/15/gst-registration-in-vizag/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 8   <a href=https://www.ebay.com/itm/100-Pure-HYALURONIC-ACID-Anti-Aging-Plumps-Wrinkles-Intense-Hydration-2oz/322900445998><img src="https://image.ibb.co/ieheD9/s_l1600.jpg"></a> Hyaluronic Acid for Skin - 100% Pure Medical Quality Clinical Strength Formula
โดย  :     StevenDug
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 7   <a href=https://www.ebay.com/itm/100-Pure-HYALURONIC-ACID-Plumps-Wrinkles-Hydration-Anti-Aging-various-oz/142838067244><img src="https://thumb.ibb.co/kwD5Lp/s_l1600_1.jpg"></a> Hyaluronic Acid for Skin - 100% Pure Medical Quality Clinical Strength Formula <a href=https://www.ebay.com/itm/100-Pure-HYALURONIC-ACID-Plumps-Wrinkles-Hydration-Anti-Aging-various-oz/142838067244>hhttps://www.ebay.com/itm/100-Pure-HYALURONIC-ACID-Plumps-Wrinkles-Hydration-Anti-Aging-various-oz/142838067244</a>
โดย  :     SamuelFat
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 6   CKlr3n <a href="http://xkpwheeqyrjy.com/">xkpwheeqyrjy</a>, [url=http://yseorxoxarxu.com/]yseorxoxarxu[/url], [link=http://iwavorvvpmfv.com/]iwavorvvpmfv[/link], http://eimmhvsxwyvx.com/
โดย  :     vvgeKJmyYqpZF
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 5   jXmQ1x More and more people ought to read this and understand this side of the
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 4   <a href=http://levitranew.com>generic levitra suppliers</a> what does levitra cost at walmart http://levitranew.com
โดย  :     wonvxp
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 3   m9YbAf Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the site is also really good.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 2   http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>
โดย  :     olocaruv
โพสเมื่อ  :     12 สิงหาคม 2561

  Re: ปีจอ
ความเห็นที่ : 1   http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>
โดย  :     aavixizaqi
โพสเมื่อ  :     12 สิงหาคม 2561

  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น  :   *
โดย  :   *
กรอกข้อความที่เห็น  :   BLFVs


ดูดวงรายเดือน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ดูดวงรายปี

ราศีเมษ

ราศีพฤษ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน